[CHÍNH SÁCH BẢO MẬT]
Chúng tôi rất có trọng quyền riêng tư của quý khách, thế nên chúng tôi đảm bảo thông tin của quý khách sẽ được bảo mật theo điều luật bảo vệ quyền riêng tư và chính sách bảo mật được nhà nước Việt Nam tuyên bố, nếu quý khách không đồng ý toàn bộ hoặc 1 phần trong nội dung của chính sách bảo mật của trang web , thì quý khách có thể không sử dụng dịch vụ trang web của chúng tôi. chúng tôi cũng đảm bảo với quý khách hàng không tiết lộ thông tin và Gmail của quý khách cho bên thứ 3 hoặc bất kì tổ chức nào.
góc nhắc nhở: Vì trang page là trang mạng công khai, nên quý khách vui lòng không comment số điện thoại hoặc bất kì thông tin cá nhân nào, để trách bị kẻ xấu lợi dụng và sử dụng với mục đích khác.